WERYFIKACJA NAJEMCÓW

zasady najmu mieszkania na wynajem

Badanie zdolności czynszowej (tj. czy będziesz w stanie opłacać czynsz). Badanie to nie jest konieczne, jeżeli po podpisaniu umowy najmu wpłacisz tę wyższą, a więc 6-miesięczną kaucję. W takim przypadku wystarczą nam Twoje oświadczenia dot. przychodów i zobowiązań.


zasady najmu mieszkania na wynajem

Weryfikacja w BIG InfoMonitor oraz KRD. Nie możesz mieć żadnych zaległych (przeterminowanych) zadłużeń. Uwaga! Możesz mieć kredyt albo spłacać raty. Ważne, czy spłacasz swoje zobowiązania terminowo. Ta weryfikacja jest obowiązkowa dla wszystkich dorosłych osób w gospodarstwie domowym.

ILE KOSZTUJE NAJEM?

zasady najmu czynsz

Czynsz

To po prostu opłata za korzystanie z lokalu. Od czynszu są odejmowane dopłaty, przyznawane w ramach programu „Mieszkanie na Start”. Czynsz wynosi: 21,6 zł/mkw. (kawalerka), 18,9 zł/mkw. (2 pokoje) oraz 18 zł/mkw. (3 pokoje).


zasady najmu rachunki

Rachunki

Opłaty niezależne od nas: ogrzewanie, dostawy energii, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. Każde mieszkanie ma liczniki; płacisz tylko tyle, ile zużyjesz.


zasady najmu koszty eksploatacyjne

Eksploatacja

Zaliczka na koszty eksploatacji powierzchni wspólnych, ich konserwację i naprawę. Aktualnie stawka za m2 wynosi 5 zł.

KOSZTY EKSPLOATACJI OBEJMUJĄ M.IN.:

 • Oświetlenie chodników, parkingów, klatek schodowych
 • Ogrzewanie klatek schodowych
 • Utrzymanie zieleni
 • Sprzątanie, odśnieżanie
 • Usuwanie awarii w częściach wspólnych, ryczałt na remonty, przeglądy ogólnobudowlane
 • Przeglądy gwarancyjne
 • Przeglądy techniczne mieszkań
 • Instalacja urządzeń – zgodnie z aktualnymi przepisami
 • Koszty zarządu nieruchomością wspólną

WALORYZACJA CZYNSZU

Zapis o waloryzacji jest standardem w długookresowych umowach najmu. Waloryzacja oznacza, że czynsz może się zmienić wtedy, kiedy zmieni się tzw. wskaźnik inflacji (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W praktyce oznacza to, że:

 • Czynsz będzie waloryzowany raz do roku
 • Jeżeli wskaźnik inflacji będzie dodatni, czynsz ulegnie podwyższeniu, a jeżeli ujemny – obniżeniu
 • Wysokość ewentualnej podwyżki lub obniżki będzie równa wysokości wskaźnika inflacji

DOPŁATY DO CZYNSZU

Wszyscy najemcy mogą się ubiegać o dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. Taka dopłata jest przyznawana co roku (ponieważ Twoja sytuacja materialna może się zmienić). Maksymalnie możesz z niej korzystać przez 15 lat. Wysokość dopłat jest różna, ponieważ zależy od indywidualnej sytuacji każdego najemcy; obecnie lokatorzy osiedli PFR Nieruchomości S.A. pobierają nawet do 850 zł miesięcznie. Kwota dopłat jest odejmowana od czynszu i widnieje na fakturze.

Ile pieniędzy na początek?

zasady najmu kaucja

Kaucja

3- lub 6-krotność miesięcznego czynszu. Jeżeli zgadzasz się, abyśmy sprawdzili Twoją zdolność czynszową, wystarczy 3-krotność. Jeżeli nie chcesz przechodzić weryfikacji czynszowej: 6-krotność. Kaucję wpłacasz w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.


zasady najmu czynsz

Czynsz

Pierwszy czynsz wpłacasz po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu lokalu.


zasady naboru wyposażenie

Wyposażenie

Mieszkania są już wykończone: z podłogami, glazurą, terakotą, białym montażem w łazience, drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ściany są pomalowane na biało. Po Twojej stronie jest zakup mebli (w tym kuchennych) oraz sprzętu RTV/AGD. Kupisz je wtedy, kiedy będziesz mógł.

CZĘSTE PYTANIA

Jaką umowę podpisuję na początek?

W inwestycjach PFR Nieruchomości S.A. pierwsza umowa jest zawsze umową o najem instytucjonalny. Zawieramy ją na 24 m-ce.  

Czy po wygaśnięciu obecnej umowy najmu mogę ją przedłużyć?

Oczywiście. Standardowo jesteśmy wówczas zobowiązani do weryfikacji, czy nadal masz „czystą kartę” w BIG InfoMonitor, KRD i ZBP.

Czy nadal będę mógł mieszkać z dziećmi, kiedy osiągną pełnoletniość?

Pewnie. Podpiszemy aneks, który uczyni z Twojego dziecka pełnoprawnego najemcę. Dodatkowo potrzebne będzie oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, które będziesz mógł sporządzić nieodpłatnie korzystając z usług naszego notariusza.

Czy mieszkające ze mną dziecko, po osiągnięciu pełnoletności, będzie musiało przejść badanie zdolności czynszowej?

Dzieci, które zamieszkanie w lokalu będą kontynuować, nie podlegają weryfikacji czynszowej. Natomiast dopuszczamy możliwość wglądu do Big InfoMonitor i KRD.

Nie zakwalifikowałem się do dopłat z programu „Mieszkanie na Start”. Czy mogę spróbować ponownie?

Wniosek o dopłaty składasz co roku. Ponieważ Twoja sytuacja materialna może się zmienić, gmina raz w roku sprawdza, czy Twoje obecne zarobki mieszczą się w limicie.

Dopłaty do czynszu mogą być udzielone, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego (netto) nie przekracza:
• w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
• w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – powyższy limit (zwiększany jest o dodatkowe 40 punktu procentowego na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym. W 2021 r. średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło ok. 5662,53 zł (brutto). Oznacza to, że miesięczne dochody singla ubiegającego się o dopłatę do czynszu w programie Mieszkanie na Start nie mogą przekraczać tej kwoty, a małżeństwa z dzieckiem – ok. 10 192,5 zł.

Czy zaliczka na koszty eksploatacji może się zmienić?

Tak. Są to koszty utrzymania powierzchni wspólnych, czyli np. sprzątania klatek schodowych, utrzymania osiedlowej zieleni, oświetlenia chodników i parkingów, napraw dokonywanych na terenie osiedla, utrzymania osiedlowej infrastruktury, odśnieżania, pracy administratora, etc. Jest to więc koszt, który może się zmienić, jeżeli zmienią się ceny u naszych dostawców / wykonawców.

Kto pokryje koszt aktu notarialnego?

Jeżeli korzystasz z notariusza wskazanego przez nas, pokrywamy 100% kosztów. Jeżeli sam wybrałeś notariusza – 100% kosztów pokrywasz Ty. Będą to koszty: sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz koszty wypisów notarialnych (po jednym wypisie dla każdej strony).

Czy po śmierci najemcy, najem może być kontynuowany przez jego dziecko, jeżeli to dziecko do tej pory z nim nie mieszkało?

Nie. Jeżeli Twoje dzieci z Tobą nie mieszkają, a chcą mieć prawo do dziedziczenia najmu, muszą przystąpić do umowy najmu jeszcze za Twojego życia.

Wybrałem mieszkanie w standardzie deweloperskim. Po kilku latach od podpisania umowy najmu postanowiłem zrezygnować z najmu. Czy otrzymam zwrot pieniędzy zainwestowanych w wykończenie mieszkania?

Zgodnie z umową najmu oraz ustawą o ochronie lokatorów, poniesionych nakładów na aranżacje lokalu nie zwracamy. Wynajmowane mieszkanie trzeba opróżnić i przywrócić do stanu w jakim zostało odebrane, z uwzględnieniem normalnego zużycia.

Jeśli najemcy przysługuje prawo własności nieruchomości (działki) budowlanej, może zawrzeć umowę najmu?

Tak, właściciel działki budowlanej może zawrzeć umowę najmu. Przepisy nie zawierają żadnych ograniczeń dla właścicieli nieruchomości gruntowych.

Już po podpisaniu umowy najmu instytucjonalnego odziedziczyłem inne mieszkanie. Czy nadal mogę być najemcą?

Nabycie innego lokalu mieszkalnego w okresie obowiązywania umowy najmu nie jest przeszkodą w jej kontynuowaniu, jak również w nabyciu tego mieszkania.

Podpisałem umowę najmu, ale po kilku latach zdecydowałem się wyjechać za granicę. Nie chcę, aby mieszkanie stało puste. Czy mogę je podnająć osobie trzeciej?

Niedopuszczalne jest podnajmowanie lokalu osobom trzecim bez zgody wynajmującego. Na wniosek najemcy każdy taki przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany.